Διοικητικό Συμβούλιο

Οι επικεφαλής
Βαγγέλης Σκανδάλης - Πρόεδρος

Βαγγέλης Σκανδάλης

Πρόεδρος
Κων/νος Πασσαδέλλης - Αντιπρόεδρος

Κων/νος Πασσαδέλλης

Αντιπρόεδρος
Στέλλα Πότση - Γραμματέας

Στέλλα Πότση

Γραμματέας
Νεκτάριος Σπήλιος - Ταμίας

Νεκτάριος Σπήλιος

Ταμίας
Πέτρος Μπαρμπαγιάννης - Αναπληρωματικός Ταμίας

Πέτρος Μπαρμπαγιάννης

Αναπληρωματικός Ταμίας
Δημήτρης Κάβουρας - Μέλος

Δημήτρης Κάβουρας

Μέλος
Κων/νος Καπαρέλης - Μέλος

Κων/νος Καπαρέλης

Μέλος