04 - 2020

Από τις 15:οο έως τις 19:οο στο Δημαρχείο Γαλατσίου ενημερώνουμε την τράπεζα αίματος εκτάκτως ξανά!

04 - 2020

Από τις 9:οο έως τις 13:οο στο Δημαρχείο Γαλατσίου ενημερώνουμε την τράπεζα αίματος εκτάκτως ξανά!