05 - 2020

Δευτέρες στις 9:οο μ.μ. χορεύουμε διαδικτυακά στην "Χορομάδα".

05 - 2020

Πέμπτες στις 9:οο μ.μ. Λαογραφία και συζήτηση στην "Χορομάδα".

05 - 2020

11:οο π.μ. στο λόφο Λεβεντάκη - "καθαρές υποθέσεις".